Θησαυροφυλάκιο Νέα Σειρά!

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στο τομέα της ασφάλειας έφεραν την Evrochrim στο επίπεδο της κατασκευής της απόλυτης πόρτας θησαυροφυλακίου. 

Η μελέτη γίνεται κατόπιν πλήρης συνεννόησης με το πελάτη ως προς την ασφάλεια αλλά και τη χρηστικότητα. Αυτή πραγματοποιείται από έμπειρους τεχνικούς, απόλυτα καταρτισμένους στο τομέα της κατασκευής και ασφάλειας.

Η κατασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή κριτήρια ως προς τα επίπεδα ασφαλείας και λειτουργικότητας, στο εργοστάσιο μας με υπερσύγχρονα εργαλεία πλήρης ακρίβειας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ διαστάσεις, σημεία κλειδώματος, αριθμός κλειδαριών και συνδυασμών, φορά πόρτας) βασίζονται στα διεθνή πρότυπα ασφαλείας με στόχο τη μέγιστη απόδοση αντιδιαρρηκτικότητας.

Τέλος η τοποθέτηση γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρίας μας με στόχο την απόλυτη λειτουργικότητα και εχεμύθεια!